Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  06.01.2018
 • Atbildīgais:
  Inga Žagare

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

Aptauja beidzās 19.01.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ingai Žagarei

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Zemes pārvaldības un meleorācijas nodaļas

vecākai referentei

67027558, Inga.Zagare@zm.gov.lv