Ja saimniecība ar dažiem mājputniem neievēro biodrošības pasākumus un putni saslimst ar putnu gripu, īpašniekam:

Dalībnieku skaits: 25
Rezultāti

Ja saimniecība ar dažiem mājputniem neievēro biodrošības pasākumus un putni saslimst ar putnu gripu, īpašniekam: