Ja saimniecība ar dažiem mājputniem neievēro biodrošības pasākumus un putni saslimst ar putnu gripu, īpašniekam:

Dalībnieku skaits: 41

Ja saimniecība ar dažiem mājputniem neievēro biodrošības pasākumus un putni saslimst ar putnu gripu, īpašniekam:

nav nekādas atbildības par slimības izplatīšanos no viņa saimniecības
39%

jāuzņemas pilna atbildība par slimības izplatīšanos un jāizpilda piemērotās soda sankcijas
60%