Jūs lietojat ārstniecības augu tējas, sīrupus, dzērienus vai citus ārstniecības augu produktus, jo:

Dalībnieku skaits: 129

Jūs lietojat ārstniecības augu tējas, sīrupus, dzērienus vai citus ārstniecības augu produktus, jo:

tie tradicionāli lietoti ģimenē vairākās paaudzēs
56%

pats esat pieredzējis ārstniecības augu iedarbību
13%

esat lasījis par ārstniecības augu ietekmi
21%

esat ieguvis informāciju par veselīgumu, devām un lietošanu produkta marķējumā
2%

esat konsultējies ar ārstu, farmaceitu vai citu speciālistu
1%

esat ieguvis informāciju no produkta reklāmas
1%

šādus produktus nelietojat vispār
3%