Kā vērtējat ALTUM ieviesto pakalpojumu - lauksaimniecības zemes atpakaļpirkuma darījumu jeb tā saukto reverso nomu*:

* Reversā noma dod lauksaimniekiem iespēju pārdot īpašumu Zemes fondam un, nomājot to no fonda, turpināt lietot ražošanai un pēc laika no fonda to atpirkt

Dalībnieku skaits: 10

Kā vērtējat ALTUM ieviesto pakalpojumu - lauksaimniecības zemes atpakaļpirkuma darījumu jeb tā saukto reverso nomu*:

laba iespēja
80%

nevajadzīgs pakalpojums
20%

nav viedokļa
0%