Kā vērtējat ALTUM ieviesto pakalpojumu - lauksaimniecības zemes atpakaļpirkuma darījumu jeb tā saukto reverso nomu*:

* Reversā noma dod lauksaimniekiem iespēju pārdot īpašumu Zemes fondam un, nomājot to no fonda, turpināt lietot ražošanai un pēc laika no fonda to atpirkt

Dalībnieku skaits: 10
Rezultāti

Kā vērtējat ALTUM ieviesto pakalpojumu - lauksaimniecības zemes atpakaļpirkuma darījumu jeb tā saukto reverso nomu*: