Par plantāciju mežu Latvijā

Pareizā atbilde meklējama Meža likumā

Dalībnieku skaits: 19

Vai zināt, kas Latvijā uzskatāms par plantāciju mežu? Tas ir:

kailcirtei paredzēts mežs virs 7,5 ha lielā platībā
5%

dabīgi apmežojusies jaunaudze vismaz 5 ha platībā
10%

ieaudzēta, īpašiem mērķiem paredzēta un Meža valsts reģistrā reģistrēta mežaudze
57%

konkrētam mērķim paredzēta, ar īpašu stādāmo materiālu mākslīgi apmežota aramzeme
26%