Vai jūs kā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs esat gatavs iesaistīties riska fonda veidošanā

Dalībnieku skaits: 27
Rezultāti

Vai jūs kā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs esat gatavs iesaistīties riska fonda veidošanā, lai uzkrātu līdzekļus nelabvēlīgu apstākļu radītu zaudējumu segšanai