Vai jūs kā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs esat gatavs iesaistīties riska fonda veidošanā

Dalībnieku skaits: 34

Vai jūs kā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs esat gatavs iesaistīties riska fonda veidošanā, lai uzkrātu līdzekļus nelabvēlīgu apstākļu radītu zaudējumu segšanai

55%

11%

vēlos vairāk informācijas
32%