Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.05.2018
 • Atbildīgais:
  Olita Vecuma-Veco

„Grozījumi MK 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 127 „Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam””

Aptauja beidzās 18.05.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi MK 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 127 „Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
  Olita Vecuma - Veco
  Zemkopības ministrijas
  Veterinārā un pārtikas departamenta
  Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente
  67027551, olita.vecuma-veco[a]zm.gov.lv