Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.326 “Veterināro zāļu izplatīšanas un...

Publicēts: 08.11.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 „Traktortehnikas un tās piekabes...

Publicēts: 01.11.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 5 „Lauksaimniecības dzīvnieku...

Publicēts: 01.11.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 01.11.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām...

Publicēts: 31.10.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un...

Publicēts: 24.10.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to...

Publicēts: 24.10.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 895 „Kārtība, kādā organizējamas...

Publicēts: 23.10.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās...

Publicēts: 16.10.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 238 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 11.10.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 11.10.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība" un tā...

Publicēts: 04.10.2018