Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  21.07.2017
 • Atbildīgais:
  Inga Žagare

Informatīvā ziņojuma projekts „Informatīvais ziņojums par vēja elektrostaciju parka projektēšanas un būvniecības ieceri Ventspils novadā”

Aptauja beidzās 28.07.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti informatīvā ziņojuma „Informatīvais ziņojums par vēja elektrostaciju parka projektēšanas un būvniecības ieceri Ventspils novadā” projekts, protokollēmuma projekts un pielikumi.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ingai Žagarei

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Zemes pārvaldības un meleorācijas nodaļas

vecākai referentei

67027558, Inga.Zagare@zm.gov.lv