Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Likuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  02.03.2017
 • Atbildīgais:
  Rihards Pauniņš

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

Aptauja beidzās 10.03.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu "Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Rihards Pauniņš

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas

Vecākais referents, Tālr.: 67027228, Rihards.Paunins[a]zm.gov.lv