Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  24.01.2019
 • Atbildīgais:
  Lelde Blūma

Ministru kabineta noteikumu projekts „Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”

Aptauja beidzās 01.02.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Lelde Blūma
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākā referente
67027561, lelde.bluma[a]zm.gov.lv