Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.05.2018
 • Atbildīgais:
  Olita Vecuma-Veco

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr. 127 „Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība””

Aptauja beidzās 18.05.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr. 127 „Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
  Olita Vecuma - Veco
  Zemkopības ministrijas
  Veterinārā un pārtikas departamenta
  Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente
  67027551, olita.vecuma-veco[a]zm.gov.lv