Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  25.05.2018
 • Atbildīgais:
  Inta Krauja

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr.436 “Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība””

Aptauja beidzās 01.06.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr.436 “Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
 Inta Krauja
 Zemkopības ministrijas
 Veterinārā un pārtikas departamenta
 Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente
 67027099, inta.krauja[a]zm.gov.lv