Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  31.05.2018
 • Atbildīgais:
  Laura Laizāne

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"”

Aptauja beidzās 08.06.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"” un tā sākotnējo ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju).

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Laura Laizāne
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta 
Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākā referente
67027360, laura.laizane[a]zm.gov.lv