Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  30.05.2018
 • Atbildīgais:
  Irita Lāce

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 235 “Prasības olu apritei nelielā apjomā””

Aptauja beidzās 08.06.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 235 “Prasības olu apritei nelielā apjomā””, tā anotācija un pielikums.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
Irita Lāce
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente
67027200, irita.lace[a]zm.gov.lv