Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  23.03.2018
 • Atbildīgais:
  Inese Štromberga

Ministru kabineta noteikumu projekts „Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi”

Aptauja beidzās 30.03.2018

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi”  un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Inesei Štrombergai

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027156; vai e-pastu inese.stromberga@zm.gov.lv.