Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  20.06.2018
 • Atbildīgais:
  Adris Bumbuls

Ministru kabineta noteikumu projekts “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi”

Aptauja beidzās 29.06.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi” , un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Adris Bumbuls
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais referents
67027184, adris.bumbuls[a]zm.gov.lv