Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  23.05.2018
 • Atbildīgais:
  Anna Želtkovska

Ministru kabineta noteikumu projekts “Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība”

Aptauja beidzās 01.06.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts “Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Annai Želtkovskai

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lopkopības un ciltsdarbu nodaļas

vecākajai referentei

67027039, anna.zeltkovska[a]zm.gov.lv