Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  27.02.2017
 • Atbildīgais:
  Gints Melkins

MK noteikuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 623 “Meliorācijas kadastra noteikumi”"

Aptauja beidzās 10.03.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 623 “Meliorācijas kadastra noteikumi”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Gints Melkins
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents
67027207, gints.melkins[a]zm.gov.lv