Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  09.03.2017
 • Atbildīgais:
  Lāsma Āboliņa

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu””

Aptauja beidzās 17.03.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”” un tā anotācija.


Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Lāsma Āboliņa
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas vadītāja vietniece
tālr.67027285, e-pasts: Lasma.abolina[a]zm.gov.lv