Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  27.10.2017
 • Atbildīgais:
  Līga Drozdovska

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība””

Aptauja beidzās 03.11.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26.maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”” un tā anotācija.


Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Līga Drozdovska
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākā referente
tālr.67027875, e-pasts: Liga.Drozdovska[a]zm.gov.lv