Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  11.05.2017
 • Atbildīgais:
  Māris Valdovskis

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku””

Aptauja beidzās 19.05.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Mārim Valdovskim

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas nekaitīguma nodaļas

vadītāja vietniekam

67027016, maris.valdovskis[a]zm.gov.lv