Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.02.2017
 • Atbildīgais:
  Agija Mediņa

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr.52 “Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību””

Aptauja beidzās 17.02.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr.52 “Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas

vecākā referente Agija Madiņa tel. 67027297 Agija.Medina@zm.gov.lv