Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.03.2017
 • Atbildīgais:
  Ginta Dzerkale

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība””

Aptauja beidzās 17.03.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
Ginta Dzerkale
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākā referente
67027404, ginta.dzerkale[a]zm.gov.lv