Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.11.2017
 • Atbildīgais:
  Aiga Mitre

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi””

Aptauja beidzās 24.11.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"”, tā anotācija un pielikumi.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Aiga Mitre
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākā referente
67878703, aiga.mitre[a]zm.gov.lv