Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.11.2017
 • Atbildīgais:
  Dace Lauska

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. marta noteikumos Nr. 116 „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem””

Aptauja beidzās 24.11.2017

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. marta noteikumos Nr. 116 „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Dace Lauska

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas

vecākā referente

pa tālruni 67027264; vai e-pastu dace.lauskaa[a]zm.gov.lv.