Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  23.02.2017
 • Atbildīgais:
  Ilze Muriņa

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas flotes modernizācija”””

Aptauja beidzās 03.03.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas flotes modernizācija” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ilze Muriņa
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā referente
67878708, ilze.murina[a]zm.gov.lv