Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.09.2017
 • Atbildīgais:
  Anda Sproģe

MK noteikumu projekts “Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām”

Aptauja beidzās 06.10.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Anda Staškova
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā referente
67027345, anda.staskova[a]zm.gov.lv