Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.02.2017
 • Atbildīgais:
  Līga Neimane

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā””

Aptauja beidzās 10.03.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Līga Neimane 
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta 
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā referente
67027459, liga.neimane[a]zm.gov.lv