Kuriem kritērijiem, jūsuprāt, jābūt noteicošiem, iedalot saimniecības pēc lieluma:

Dalībnieku skaits: 36

Kuriem kritērijiem, jūsuprāt, jābūt noteicošiem, iedalot saimniecības pēc lieluma:

saimniecības apgrozījumam
13%

fiziskajiem rādītājiem (hektāriem, dzīvnieku skaitam u.tml.)
63%

darbinieku skaitam
2%

saimniecības lielums jānosaka atkarībā no saimniecības specializācijas
19%