Vai esat gatavs apdrošināt sējumus un ilggadīgos zālājus pret sausumu?

Dalībnieku skaits: 140

Vai esat gatavs apdrošināt sējumus un ilggadīgos zālājus pret sausumu?

esmu gatavs apdrošināt abus
19%

esmu gatavs apdrošināt sējumus
40%

esmu gatavs apdrošināt ilggadīgos zālājus
6%

nē, neesmu gatavs apdrošināt neko no šiem
34%