Vai gada nogales svinībās jūsu galdā būs kāds no Latvijas produktiem, kurš ierakstīts ES pārtikas kvalitātes shēmu reģistrā

Dalībnieku skaits: 16

Vai gada nogales svinībās jūsu galdā būs kāds no Latvijas produktiem, kurš ierakstīts ES pārtikas kvalitātes shēmu reģistrā

jā, kāds no Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistra produktiem (Rucavas baltais sviests, Latvijas lielie pelēkie zirņi, Carnikavas nēģi)
56%

jā, kāds no Garantēto tradicionālo īpatnību reģistra produktiem (sklandrauši, salinātā rudzu rupjmaize, Jāņu siers)
6%

jā, kāds no abu reģistru produktiem
6%

nē, nebūs
31%

vēl nezinu
0%