Visi pabeigtie iepirkumi

Iepirkuma numurs:
Tips:
Veids:
Apraksts:
Pieteikuma termiņa gads:
Slēgtie iepirkumi

Zemkopības ministrija

Iepirkumu ID nr.

Iepirkuma nosaukums

Izsludināts

Pieteikuma termiņš

ZM/2013/19_EZF

Pakalpojumi – esošā ZM Lietojumprogrammu un IS veiktspējas noteikšanas un pārraudzības risinājuma paplašināšana un uzturēšana

18.10.2013

19.11.2013 11:00

ZM/2013/20_ERAF

Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcijas tehniskā projekta izgatavošana un autoruzraudzība

18.10.2013

29.10.2013 11:00

ZM/2013/23

Datu glabātuves un datortīkla iekārtu iegāde

29.11.2013

10.12.2013 11:00

ZM/2013/22

Jauna dienesta vieglā automobiļa noma

02.12.2013

02.01.2014 11:00

ZM/2013/21

Ziņu aģentūru pakalpojumi 2014.gadā

05.12.2013

05.12.2013 10:00

ZM/2014/3

Lauku atbalsta dienesta kā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda maksājumu iestādes ikgadējā sertifikācija

04.02.2014

19.03.2014 11:00

ZM/2014/4

Automobiļa nomas lietošanas termiņš ir 48 mēneši

11.02.2014

24.02.2014 11:00

ZM/2014/6

ZM amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana (CPV kods: 66512200-4)

21.02.2014

24.03.2014 11:00

ZM/2014/15

Kopētāju un printeru tehniskā apkope un remontdarbi (turpmāk - pakalpojums) un periodiski maināmo rezerves daļu piegāde (turpmāk - prece) iegāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Iepirkuma noteikumiem

30124000-4 Biroja iekārtu detaļas un piederumi

04.06.2014

16.06.2014 11:00

ZM/2014/18

Bezvadu datu pārraides sistēmas piegāde un ieviešana Zemkopības ministrijas administratīvajā ēkā, Republikas laukums 2, Rīgā

11.06.2014

25.06.2014 11:00

ZM/2014/12_ERAF

Būvdarbi projekta „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija" ietvaros saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu.

45247210-5 Dambja būvdarbi.

13.06.2014

28.07.2014 10:00

ZM/2014/21_LAP_EZF

Publikācijas laikrakstos

17.06.2014

30.06.2014 11:00