Visi pabeigtie iepirkumi

Iepirkuma numurs:
Tips:
Veids:
Apraksts:
Pieteikuma termiņa gads:
Slēgtie iepirkumi

Zemkopības ministrija

Iepirkumu ID nr.

Iepirkuma nosaukums

Izsludināts

Pieteikuma termiņš

ZM/2014/13_EZF

Latvijas Zivsaimniecības Integrētās Kontroles un Informācijas sistēmas papildinājumi

17.06.2014

26.06.2014 09:00

ZM/2014/19_LAP_EZF

Latvijas kā Starptautiskās pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādes „Zaļā nedēļa 2015” partnervalsts ārējās komunikācijas pasākumu nodrošināšana Berlīnē, Vācijā (79416000-3 (Sabiedrisko attiecību pakalpojumi))

19.06.2014

02.07.2014 11:00

ZM/2014/17

Zemkopības ministrijas rīcībā esošās lietojumprogrammas un informācijas sistēmu veiktspējas noteikšanas un pārraudzības risinājuma (ražotājs OPNET Technologies, Inc.) uzturēšana (t.sk licenču pagarināšanu) un uzraudzība

08.07.2014

22.07.2014 11:00

ZM/2014/14_LAP_EZF

Latvijas kopstenda izveidošana, transportēšana, uzstādīšana un demontēšana starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē „Zaļā nedēļa 2015” Berlīnē, Vācijā

23.07.2014

02.09.2014 11:00

ZM/2014/20_ERAF

Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana pieguļošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcijas būvdarbu būvuzraudzība

25.07.2014

05.08.2014 11:00

ZM/2014/24_LAP_EZF

Latvijas kopstenda izveidošana, transportēšana, uzstādīšana un demontēšana starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē „Zaļā nedēļa 2015” Berlīnē, Vācijā

02.10.2014

12.11.2014 11:00

ZM/2014/16_LAP_EZF

Par ēdināšanas pakalpojumu  nodrošināšanu starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē „Zaļā nedēļa 2015” Berlīnē, Vācijā

11.11.2014

25.11.2014 11:00

ZM/2014/32_LAP

Serveru piegāde

19.11.2014

01.12.2014 11:00

ZM/2014/35_LAP

Disku plaukta iegāde un uzstādīšana esošajam disku masīvam

20.11.2014

01.12.2014 11:00

ZM/2014/33_LAP

Pasūtītāja rīcībā esošā pretsurogātpasta risinājuma programmatūras GFI MailEssentials paplašināšana – licenču noma uz 1 (vienu) gadu

20.11.2014

01.12.2014 11:00

ZM/2014/37_LAP

Lenšu iekārtas papildus moduļa un licenču piegāde

26.11.2014

08.12.2014 11:00

ZM/2015/8

Dīzeļdegvielas iegāde Zemkopības ministrijas vajadzībām

24.02.2015

09.03.2015 11:00