Visi pabeigtie iepirkumi

Iepirkuma numurs:
Tips:
Veids:
Apraksts:
Pieteikuma termiņa gads:
Slēgtie iepirkumi

Zemkopības ministrija

Iepirkumu ID nr.

Iepirkuma nosaukums

Izsludināts

Pieteikuma termiņš

ZM/2015/7

Mobilo sakaru pakalpojumi

02.03.2015

13.03.2015 11:00

ZM/2015/12

Par Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstības virzienu plāna izstrādi

11.03.2015

23.03.2015 11:00

ZM/2015/28_EJZF

Telpu nodrošināšana Starptautiskās jūras pētniecības padomes (International Council for the Exploration of the Sea) konferences norisei

03.06.2015

17.06.2015 11:00

ZM/2015/16_ELFLA

Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu koplietošanas informācijas sistēmu uzturēšana un pilnveidošana

03.06.2015

14.07.2015 11:00

ZM/2015/26_EJZF

Zvejas darbību elektroniskās ziņošanas sistēmas un tās programmatūras uzlabojumu izstrāde

03.06.2015

29.06.2015 11:00

ZM/2015/21_EJZF

Izsekojamības procesa un papildinājumu izstrāde un integrēšana Latvijas Zivsaimniecības Integrētās Kontroles un Informācijas sistēmā

03.06.2015

14.07.2015 12:00

ZM/2015/39

Mobilo sakaru nodrošināšana Zemkopības ministrijas vajadzībām

11.11.2015

14.12.2015 11:00

ZM/2015/37_LAP_EJZF

Zemkopības ministrijas amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana

01.12.2015

05.01.2016 11:00

ZM/2015/41

Ziņu aģentūru pakalpojumi

07.12.2015

07.12.2015 11:00

ZM/2016/1_ELFLA_EJZF

Zemkopības ministrijas amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana

13.01.2016

15.02.2016 11:00

ZM/2016/4_ EJZF

Izsekojamības procesa un papildinājumu izstrāde un integrēšana LZIKIS un ERS un tās programmatūras uzlabojumu izstrāde

23.02.2016

18.04.2016 11:00

ZM/2016/3_ELFLA_EJZF

Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi Zemkopības ministrijas vajadzībām

23.02.2016

15.03.2016 11:00