Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2013/21
 • Publicēts:
  05.12.2013
 • Pieteikuma termiņš
  05.12.2013 10:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Ziņu aģentūru pakalpojumi 2014.gadā

 • Līgumcena:
  kopējā Līguma summa ir EUR 8712.00
 • Lēmuma datums:
  09.12.2013
 • Piegādātājs:
  SIA „LETA”, SIA "BNS-Latvija"
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 81.panta 10.daļu.

CPV kodi:

92400000-5 – ziņu aģentūras pakalpojumi

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minētais pakalpojums

Iepirkuma priekšmets sastāv no divām daļām.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par vienu iepirkuma daļu.

Paredzamais līguma izpildes laiks un vieta:

Pakalpojuma izpildes termiņš – viens kalendārais gads.

Pakalpojuma izpildes vieta:

Republikas laukumā 2, Rīgā.

Līgumcena:

kopējā Līguma summa ir 7200.00  EUR bez PVN- iepirkuma 1.daļa

kopējā Līguma summa ir 4866,22 EUR bez PVN- iepirkuma 2.daļa

Lēmuma datums:

09.12.2013

Piegādātājs:

SIA „LETA”, reģ.nr. 40003229349- iepirkuma 1.daļa

SIA "BNS-Latvija", reģ.nr.40003099448 - iepirkuma 2.daļa

Līgums par 1. Iepirkuma daļu noslēgts 27.12.2013.

Iepirkuma 1. daļa:

Līgumcena 5060.16 LVL bez PVN

Uzvarētājs SIA „LETA”, reģ.nr. 40003229349

Līgums par 2.pielikuma daļu noslēgts 08.01.2014.

Iepirkuma 2. daļa:

Līgumcena 4866,22 EUR bez PVN

Uzvarētājs SIA "BNS-Latvija", reģ.nr.40003099448