Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2013/22
 • Publicēts:
  02.12.2013
 • Pieteikuma termiņš
  02.01.2014 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Jauna dienesta vieglā automobiļa noma

 • Līgumcena:
  EUR 26746,08 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  17.01.2014
 • Piegādātājs:
  SIA „Pilna servisa līzings”
 • Atbildīgais:
  Helmuts Dundurs
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Iepirkuma priekšmets:

Jauna dienesta vieglā automobiļa (turpmāk tekstā - Automobilis) noma uz 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

CPV kods:

34100000-8 (mehāniskie transportlīdzekļi);

50112000-3 (automobiļu remonta un apkopes pakalpojumi);

66516100-1 (mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi).

Saistītie dokumenti