Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2014/15
 • Publicēts:
  04.06.2014
 • Pieteikuma termiņš
  16.06.2014 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Kopētāju un printeru tehniskā apkope un remontdarbi (turpmāk - pakalpojums) un periodiski maināmo rezerves daļu piegāde (turpmāk - prece) iegāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Iepirkuma noteikumiem

  30124000-4 Biroja iekārtu detaļas un piederumi

 • Līgumcena:
  EUR 41999,00 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  27.06.2014
 • Piegādātājs:
  SIA „MB Birojs”
 • Atbildīgais:
  Zane Zeme
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:

LR Zemkopības ministrija, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981. Reģ.Nr. 90000064161

Paredzamais līguma izpildes laiks:

36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas brīža vai līdz paredzamās līgumcenas sasniegšanai.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2014.gada 16.jūnijam plkst.11:00 Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā, 1001. vai 1008.kabinetā

(pirmdiena – ceturtdiena laikā no plkst. 8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:00 un piektdiena no plkst. 8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 15:45).

Kontaktpersonas:

1) Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu –Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Zane Zeme, tālrunis 67027037, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv

2) Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt informāciju  par iepirkuma priekšmeta un tehniskās specifikācijas jautājumiem –  Administratīvā departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Armands Šmits, tālrunis 67027169, e-pasts: Armands.Smits@zm.gov.lv