Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2014/21_LAP_EZF
 • Publicēts:
  17.06.2014
 • Pieteikuma termiņš
  30.06.2014 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Publikācijas laikrakstos

 • Līgumcena:
  7882.56 EUR bez PVN
 • Lēmuma datums:
  30.06.2014
 • Piegādātājs:
  A/s „Lauku Avīze”, reģistrācijas Nr. 40103027253
 • Atbildīgais:
  Zane Zeme
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:

LR Zemkopības ministrija, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981 Reģ.Nr.90000064161

Iepirkuma priekšmets:

Publikācijas valsts valodā izdotajā laikrakstā par:

5 (piecas) publikācijas lauksaimniekiem par finanšu apguves iespējām „Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumi 2014.-2020.gadam” LAP pasākumiem 2014.-2020. gadā;

3 (trīs) publikācijas zivsaimniekiem par finanšu apguves iespējām „Eiropas Savienības atbalsts zivsaimniecībai Latvijā” (EZF) ietvaros.

CPV kods:

79341400-0 (Reklāmas kampaņu pakalpojumi).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš:

līdz 2014.gada 30.jūnijam plkst.11:00 Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā, 1001.kabinetā (Darba dienās no 09:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:00).

Paredzamais līguma izpildes laiks un vieta:

Pakalpojuma izpildes termiņš – no 2014.gada augusta līdz 2015.gada janvārim (ieskaitot).

Pakalpojuma izpildes vieta - Latvijas Republikas teritorija (republikas nozīmes laikraksts, kurš pieejams visos Latvija reģionos).

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu – Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Zane Zeme, tālrunis 67027037, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv.

Piezīme:

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam atbalsta pasākuma „Tehniskā palīdzība” līdzekļiem, un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (RP EZF) ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gada prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība” līdzekļiem.