Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2014/6
 • Publicēts:
  21.02.2014
 • Pieteikuma termiņš
  24.03.2014 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  ZM amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana (CPV kods: 66512200-4)

 • Līgumcena:
  EUR 64029,00 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  09.04.2014
 • Piegādātājs:
  AAS „Baltikums”
 • Atbildīgais:
  Zane Zeme
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Paredzamais līguma izpildes laiks un vieta:

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi jāsniedz visā Latvijas Republikas teritorijā, 24 stundas diennaktī.

Līguma izpildes laiks – 24 mēneši sākot no līguma noslēgšanas brīža.

Polises darbības termiņš – 24 mēneši.

Apdrošināšanas periods – 24 mēneši.

Līguma termiņš:

24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža


Iepirkuma procedūras veids:

Atklāts konkurss

Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā 20.02.2013.

Līguma izpildītājs:

AAS „Baltikums”

Līgumcena:

EUR 128058,00 bez PVN

Līguma termiņš:

24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža

Lēmuma pieņemšanas datums:

09.04.2014.

Izvēles kritērijs:

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Iepriekš publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem Pasūtītājs bija norādījis Līgumcenu par 12 mēnešiem nevis Līgumcenu par 24 mēnešiem.

Saistītie dokumenti