Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2016/22
 • Publicēts:
  07.11.2016
 • Pieteikuma termiņš
  10.11.2016 00:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Microsoft programmatūras lietošanas nomas licenču iegāde

 • Līgumcena:
  EUR 1`005`067,62 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  22.11.2016
 • Piegādātājs:
  SIA "DPA"
 • Atbildīgais:
  Zane Zeme
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Sarunu procedūras, kas tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, „Microsoft programmatūras lietošanas nomas licenču iegāde”

Identifikācijas Nr. ZM/2016/22

IZVĒLES PAMATOJUMS

 

Zemkopības ministrija (turpmāk – ministrija) Jau kopš 2005.gada ministrija un padotībā esošajās iestādēs tiek izmantots centralizēts Microsoft licenču iegādes veids Enterprise Subscription Agreement (ESA) licencēšanas līguma ietvaros, kas nodrošina Microsoft programmatūras licenču nomu ar izņēmuma tiesībām lieliem, korporatīviem klientiem, kura ietvaros uz izdevīgiem nosacījumiem licences tiek nodrošinātas arī ministrijas padotības iestādēm (piem., Valsts augu aizsardzības dienesta un valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs”).

 

Turpinot nomāt ESA licencēšanas modeli, tiks nodrošināta ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības nepārtrauktība, jo, turpinot izmantot jau šobrīd nomātās programmatūras licences, ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm nebūs jātērē papildus darbaspēka un materiālie resursi un jāveic visu datorsistēmu pārinstalēšana, ko prasītu jaunu programmatūras licenču iegādāšanās un kas tādā pārejas periodā apgrūtinātu šo iestāžu darbību. Turklāt, veicot datorsistēmu pārinstalēšanu, ir iespējama situācija, kad kāda no pašreiz izmantotās programmatūras funkcionalitātes turpmāk vairs nebūs pieejama, no kā ministrija vēlas izvairīties, jo licencēšanas modelis ESA pilnībā izpilda ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamās prasības un ir tām pilnībā atbilstošs.

 

Būtiskākās priekšrocības ir ikgadēji prognozējamas izmaksas par programmatūru licencēm un fiksētas cenas par licencēšanas līgumā iekļautajiem programmatūras produktiem visā līguma darbības laikā (tajā skaitā tiešsaistes programmatūras – „Office 365” pozīcijās), kā arī iespēja iegādāties platformas produktu licences (Windows, Office, Core CAL) atšķirīgā skaitā, piemēram, Core CAL licences mazākā skaitā nekā Windows un Office licences vai Office licences mazākā skaitā nekā Windows licences, tādejādi nomājot faktiski nepieciešamo licenču apjomu un nepieciešamās programmatūras versijas.

 

Microsoft Corporation programmatūras produktu izņēmuma tiesību aizsardzība saskaņā ar EAS līgumu formu paredz, ka šāda licencēšanas modeļa pakalpojumus ir pilnvaroti veikt tikai īpaši kvalificēti izplatītāji – liela mēroga tālākpārdevēji – Large Account Reseller (LAR), turklāt Microsoft Corporation liedz LAR tiesības deleģēt, nodot tālāk vai pilnvarot kādu rīkoties LAR vārdā un vietā. SIA DPA ir vienīgais šāds Latvijas Republikā reģistrētais un Latvijā uz vietas strādājošs pilnvarotais izplatītājs, kurš pilnībā izpilda ražotāja noteiktās kvalitātes līmeņa prasības, nodarbina ražotāja sertificētus speciālistus un var tehniski nodrošināt vajadzīgo pakalpojumu izpildi. Šāds nomas pakalpojums paredz pilnvarotajam izplatītājam kvalificēti konsultēt par Microsoft tehnoloģijām un atbilstošajām licencēšanas iespējām, arī par produktu izmantošanas un ieviešanas labāko praksi; sniegt konsolidētus pārskatus par veiktajām iegādēm; regulāri sniegt ieteikumus, kā pilnībā izmantot izvēlētās licencēšanas iespējas – īpaši nepārtrauktās produktu jaunināšanas apstākļos; sniegt konsultācijas licenču uzskaites jautājumos un inventarizācijā; palīdzēt pasūtītājam pārvaldīt savas licences, produktu lejupielādes, produktu kodu atslēgas tiešsaistes portālā Microsoft Volume Licensing Service Center; nodrošināt ka pasūtītājs efektīvi izmanto Software Assurance papildpakalpojumus; konsultēt līgumu slēgšanu, izrakstīt pavadzīmes un kontrolēt maksājumu un iespējamo atmaksu veikšanu. Minētie pakalpojumi jāveic gan uz vietas pie pasūtītāja, gan pa tālruni darba dienās darba laikā.

 

Lai nodrošinātu Zemkopības ministrijas, Valsts augu aizsardzības dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras un Lauksaimniecības datu centra vajadzības Microsoft bāzēto programmatūras risinājumu atjaunošanu sarunu procedūras „Microsoft programmatūras lietošanas nomas licenču iegāde” (ID Nr. ZM/2016/22) rezultātā ir paredzēts iegādāties Microsoft programmatūras lietošanas nomas licences Microsoft Abonēšanas līguma (ESA) ietvaros, ņemot vērā iepriekšminēto, ministrija konkrētajam iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, piemēro sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu attiecībā uz nomas līgumu par Microsoft pastāvīgo licenču iznomāšanu uz nākamajiem trīs gadiem.

 

Sarunu procedūra saskaņota Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

 

Plānotais finansējuma avots – Zemkopības ministrijas, Valsts augu aizsardzības dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, Lauksaimniecības datu centra, un ārvalstu finansēto projektu līdzekļi.

 

Līguma termiņš: 31.12.2019.

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2016.gada 2.decembrī.