Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2016/35
 • Publicēts:
  14.12.2016
 • Pieteikuma termiņš
  20.12.2016 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Ziņu aģentūru pakalpojumi

 • Līgumcena:
  14742,00 EUR bez PVN
 • Lēmuma datums:
  20.12.2016
 • Piegādātājs:
  SIA „LETA”
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs: LR Zemkopības ministrija, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981. Reģ.Nr. 90000064161

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: viens kalendārais gads

CPV kods: 92400000-5 – ziņu aģentūras pakalpojumi

Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 82.panta 16.daļas 1.apakšpunktu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 20.decembra plkst.11:00 Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā, 1001.kabinetā (Darba dienās no 09:00 līdz 12:00 un no 13:30 līdz 16:00).

Kontaktpersona: Anna Grīnvalde –Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis 67027106, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 28.12.2016.