Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2017/21
 • Publicēts:
  13.09.2017
 • Pieteikuma termiņš
  25.09.2017 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma Zemkopības ministrijas vajadzībām

 • Līgumcena:
  34358,4 EUR bez PVN
 • Lēmuma datums:
  28.09.2017
 • Piegādātājs:
  SIA "Pilna Servisa Līzings"
 • Atbildīgais:
  Zane Zeme
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Iepirkuma priekšmets:   Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma Zemkopības ministrijas vajadzībām

 

CPV kods: 

34110000-1 (vieglie automobiļi);

50112000-3 (automobiļu remonta un apkopes pakalpojumi);

66516100-1 (mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi).

Paredzamā līgumcena:  Līdz EUR 41999,-  bez PVN

Paredzamais līguma izpildes laiks: 3 (trīs) gadi no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Līguma izpildes vieta: Rīga, Republikas laukums 2

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu – Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Zane Zeme, tālrunis 67027037, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.09.2017. plkst. 11:00

 

21.09.2017. iepirkuma noteikumos veikti grozījumi.

 

Paziņojums par veicamo iepirkumu publicēts IUB 13.09.2017.

Paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB 19.10.2017.