Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2017/5_ELFLA
 • Publicēts:
  01.02.2017
 • Pieteikuma termiņš
  20.02.2017 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumu nodrošināšana

 • Līgumcena:
  68000
 • Lēmuma datums:
  20.03.2017
 • Piegādātājs:
  L.V.Mežs, Latvijas Zirgaudzētāju biedrība, Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija, Latvijas Zemnieku federācija
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
Tālrunis: 67027020
Fakss: 67027512
E-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv


Līgumslēdzējs: 
Lauku atbalsta dienests 

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000794118


CPV kods:

80400000-8 (Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi)

Līguma izpildes vieta: 
Latvijas Republikas teritorija.

 

Līguma izpildes laiks: 

24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža


Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Ieinteresētie Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā, 1001.kabinetā, Republikas laukums 2, Rīgā, darbdienās no plkst.8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 20.februārim plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.


Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru – Zane Zeme, ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte, tālrunis 67027037, e-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv