Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2018/10_ELFLA
 • Publicēts:
  19.03.2018
 • Pieteikuma termiņš
  03.04.2018 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Uz rezultātiem balstītu agrovides pasākumu ieviešanas iespēju novērtējums

 • Līgumcena:
  19’880,00
 • Lēmuma datums:
  03.04.2018
 • Piegādātājs:
  Biedrība “Baltijas Vides Forums”
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:

Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981

Reģ.Nr.90000064161

Tālrunis: 67027020

Fakss: 67027512

E-pasts: iepirkumi[at]zm.gov.lv

 

CPV kodi:

73210000-7 (Pētniecības konsultāciju pakalpojumi)

Līguma izpildes vieta: 

Novērtējums jāiesniedz Zemkopības ministrijas administratīvā ēkā Republikas laukumā 2, Rīgā.

 

Līguma izpildes laiks: 

6 (seši) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 03.04.2018. 11:00 Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981, 1001.kabinets, darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:30.

 

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu – Administratīvā departamenta, Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Anna Grīnvalde, tālrunis 67027106, e-pasts: iepirkumi[at]zm.gov.lv

 

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).