Publiskie iepirkumi

  • Iepirkuma numurs:
    ZM/2018/14_ELFLA
  • Publicēts:
    06.06.2018
  • Pieteikuma termiņš
    28.06.2018 11:00
  • Iepirkuma nosaukums:

    Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana

  • Līgumcena:
  • Lēmuma datums:
  • Piegādātājs:
  • Atbildīgais:
    Anna Grīnvalde
  • Tips:
    parasts

Apraksts

Pasūtītājs:
 

Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
Tālrunis: 67027020
Fakss: 67027512
E-pasts: iepirkumi[at]zm.gov.lv
 


Līgumslēdzējs: 
 

Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000794118
 


CPV kodi:  
 

CPV kods: 80400000-8 (Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi).
Līguma izpildes vieta: 
Latvijas Republikas teritorija un Eiropas teritorija
 


Līguma izpildes laiks: 
 

24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.
 


Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). 

 


 
Iepirkuma dokumentācija publicēta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā.
 


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā līdz 28.06.2018. plkst. 11:00.
 


Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Anna Grīnvalde, ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis: 67027106, e-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv