Publiskie iepirkumi

  • Iepirkuma numurs:
    ZM/2018/27_EJZF
  • Publicēts:
    19.10.2018
  • Pieteikuma termiņš
    31.10.2018 11:00
  • Iepirkuma nosaukums:

    Lietojumprogrammu un IS veiktspējas noteikšanas un pārraudzības risinājuma uzturēšana un sistēmu monitoringa nodrošināšana

  • Līgumcena:
    33000,00
  • Lēmuma datums:
    07.11.2018
  • Piegādātājs:
    SIA “Corporate Systems”
  • Atbildīgais:
    Zane Zeme
  • Tips:
    parasts

Apraksts

Pasūtītājs:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
Tālrunis: 67027020
Fakss: 67027512
E-pasts: iepirkumi[at]zm.gov.lv  

 

CPV kods: 72610000-9

 

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam  pasākuma  „Tehniskā palīdzība” līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem.

 

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 31.oktobra plkst.11.00 Zemkopības ministrijā, Republikas laukums 2, Rīgā, LV -1981, 1001.kabinetā (Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā)

 

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu – Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Zane Zeme, Tālruņa numurs:  +371 67027037, e-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv