Arī turpmāk zirgu snieguma pārbaudes dati būs atrodami Lauksaimniecības datu centra tīmekļvietnē

Arī turpmāk zirgu snieguma pārbaudes dati būs atrodami Lauksaimniecības datu centra tīmekļvietnē

Valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību par zirgu snieguma pārbaudi un zirgu piedalīšanos sacensībās. 

 

Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā jānodrošina šķirnes zirgu snieguma pārbaude, precizējot terminus atbilstoši Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likuma prasībām, kā arī nosaka kārtību zirgu dalībai sacensībās atbilstoši vienotajām ES prasībām.

 

Zirgu snieguma pārbaude ietver zirgu vērtēšanu un zirgu darbspēju pārbaudi, ievērojot attiecīgās zirgu šķirnes audzēšanas programmā noteiktos kritērijus. Tāpat kā līdz šim, zirgu snieguma pārbaudes datu uzskaiti, apstrādi un datubāzes uzturēšanu nodrošinās šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī ar audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību, un kura īsteno zirgu audzēšanas programmu. 

 

Noteikumi noteic, kādi zirgu snieguma pārbaudes dati jāuzskaita un kādā kārtībā jāreģistrē, nosaka zirgu vērtēšanas ekspertu un ganāmpulka īpašnieku tiesības un pienākumus, kā arī biedrības funkcijas snieguma pārbaudē un atbildību par organizēto sacensību sarakstu sagatavošanu un to nosūtīšanu Lauksaimniecības datu centram. Biedrību iesūtītos apkopoto snieguma pārbaudes datus un sacensību sarakstus Lauksaimniecības datu centrs (LDC) publicēs savā tīmekļvietnē.

 

Jaunie noteikumi aizstās Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 548 “Zirgu pārraudzības un zirgu darbspēju novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās”. 

 

Noteikumi “Zirgu snieguma pārbaudes kārtība, kā arī kārtība zirgu dalībai sacensībās” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

______________________________
Informāciju sagatavoja: 
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis: +371 67027498, 
e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, 
tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    26.02.2019