AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” ir iecelta jauna valde

Piektdien, 2. oktobrī, akciju sabiedrības (AS) “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (ALTUM) padome iecēla jaunu uzņēmuma valdi, par tās priekšsēdētaju izvēloties Reini Bērziņu, ko padomei rekomendēja atlases komisija. Līdz ar valdes priekšsēdētāju jaunajā valdē strādās arī četri valdes locekļi – līdzšinējie valdes locekļi Jēkabs Krieviņš un Juris Vaskāns, darbu valdē turpinās arī līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Rolands Paņko, kā arī jaunievēlētā valdes locekle Inese Zīle. Valde jaunajā sastāvā darbu uzsāks 12. oktobrī.


Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Zemkopības ministrijas izsludinātajā konkursā, kas tika rīkots saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, pieteikumus bija iesnieguši 32 pretendenti. 


„Izvērtējot visus pretendentus, kas bija pieteikušies šim konkursam, par piemērotāko uzņēmuma vadītāja amatam tika atzīts Reinis Bērziņš. Viņa līdzšinējā darba pieredze vairākos valsts uzņēmumos, kas saistīti ar biznesa vadību un valsts atbalsta programmu finanšu instrumentu ieviešanu, sniegs pievienoto vērtību uzņēmuma sekmīgai turpmākai darbībai. ALTUM līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Rolanda Paņko vadībā sekmīgi ir noslēgusi ļoti nozīmīgu uzņēmuma pārveides procesu. Šobrīd uzņēmumam ir  jāuzsāk jauns attīstības posms, tāpēc padome, ievērojot Attīstības finanšu institūcijas likumu, pieņēma lēmumu iecelt jaunu valdi piecu cilvēku sastāvā, ievēlot arī jaunu valdes priekšsēdētāju,” norāda ALTUM padomes priekšsēdētāja Līga Kļaviņa.


Reinis Bērziņš ar atzinību absolvējis Banku augstskolas maģistra programmu „Starptautiskās finanses un banku darbība”, iegūstot kvalifikāciju – finansists. Šveices biznesa skolā viņš ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā (MBA), kā arī ar atzinību absolvējis Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra programmu „Tiesības un finanses”. 


Reinim Bērziņam ir vērā ņemama pieredze vadošajos amatos, tajā skaitā viņš pildījis SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” valdes locekļa un SIA “Lattelecom” padomes locekļa pienākumus. Tāpat R. Bērziņš bijis Patentu valdes direktors, Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietnieks un ieņēmis citus nozīmīgus amatus valsts pārvaldē.


Savukārt jaunievēlētā valdes locekle Inese Zīle ir finanšu jomas speciāliste, kas ilgstoši strādājusi privātajā finanšu sektorā. Tāpat I. Zīle savu profesionālo karjeru pilnveidojusi, četrus gadus ieņemot izpilddirektores amatu Siguldas novada domē. Vadot A/S “Citadele Banka” Korporatīvo klientu apkalpošanas nodaļu, I. Zīle nodrošinājusi bankas biznesa plānu izpildes realizēšanu, veicinot biznesa rezultātu izaugsmi. Viņas vadībā sekmīgi reorganizēta  bankas Lielo uzņēmumu un institucionālo klientu apkalpošanas daļa, kas deva uzņēmuma kredītportfeļa nozīmīgu pieaugumu laikā, kad tirgū kopējais izsniegto kredītu apjoms samazinājās. Tāpat viņa pildījusi mazo un vidējo uzņēmumu kredītkomitejas locekles pienākumus. I. Zīle ieguvusi maģistra grādu vadībzinātnē LU, kā arī pilnveidojusi savas zināšanas dažādos semināros ārzemēs. 


ALTUM ir noslēdzies nozīmīgs uzņēmuma pārmaiņu periods. Tā rezultātā tika veikta Hipotēku bankas pārveide, bankas komerciālās darbības pārtraukšana un komercdaļas nodošana privātajā sektorā. Veicot strukturālās pārmaiņas uzņēmumā, tika nodrošināta pāreja no bankas uz finanšu institūcijas statusu. 


“Pārmaiņu perioda noslēdzošā norise ALTUM bija trīs valsts atbalstu uzņēmējdarbībai sniedzošo institūciju apvienošanās vienotā attīstības finanšu institūcijā ALTUM. Tagad, kad šis process ir veiksmīgi pabeigts, ar gandarījumu un labi padarīta darba sajūtu uzņēmuma vadību nododu jaunā valdes priekšsēdētāja rokās. Novēlu Reinim Bērziņam sekmīgu jauno darba cēlienu. No savas puses nodrošināšu visu nepieciešamo atbalstu jaunajam vadītājam uzņēmuma nākamajā, stabilas izaugsmes posmā,” norāda iepriekšējais valdes priekšsēdētājs Rolands Paņko. 


ALTUM uzdevums paliek nemainīgs, tas ir ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību efektīvi un profesionāli sniegt atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, u.tml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mācības, mentorings u.tml.) ar mērķi uzlabot Latvijas ekonomikas efektivitāti. 


Šā gada pirmajā pusgadā ar valsts atbalstu finansēti aptuveni 1200 projekti vairāk nekā 60 miljonu eiro apmērā. Kopš 2014. gada 1. janvāra līdz šim brīdim ALTUM finansējusi aptuveni uzņēmējdarbības attīstības projektus par kopējo summu vairāk nekā 170 miljoni eiro. 


Jāatgādina, ka attīstības finanšu institūcijas trīs koncerna uzņēmumi apvienojās vienotā institūcijā ar nosaukumu ALTUM. Līdz ar VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” (LGA) un VAS “Lauku attīstības fonds” (LAF) apvienošanu vienā institūcijā bija noslēgusies vienotās Attīstības finanšu institūcijas izveide. Trīs atsevišķo institūciju sniegto valsts atbalstu nodrošina izveidotā institūcija, kuras akciju turētāji ir Finanšu, Ekonomikas un Zemkopības ministrijas. Jāpiebilst, ka institūcija turpina īstenot visas līdz šim realizētās ALTUM, LGA un LAF valsts atbalsta programmas un sadarbībā ar ministrijām strādā pie jaunu programmu izveides.


Šo institūciju, kas sniedza valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā, apvienošana veicinās valsts atbalsta pieejamību uzņēmējdarbībai. Tāpat tā mazinās atbalsta līdzekļu sadrumstalotību. Jāpiebilst, ka visā pārveides procesa gaitā iesaistītajās institūcijās tika nodrošināta valdības apstiprināto valsts atbalsta programmu nepārtraukta ieviešana.


ALTUM sniedz atbalstu dažādām atbalsta saņēmēju grupām – komersantiem, lauksaimniekiem, lauksaimnieku kooperatīviem, dzīvokļu īpašnieku apvienībām, kā arī ģimenēm ar bērniem. ALTUM gan piesaista atbalsta programmu īstenošanai finanšu starpniekus, gan pati īsteno atbalsta programmas, ja nav iespējams tās īstenot caur starpniekiem.  


Izveidotā Attīstības finanšu institūcija ir nozīmīgs atbalsta sniegšanas instruments. Tās darbība, īstenojot atbalsta programmas valsts attīstībai prioritārajās jomās, veicinās mūsu tautsaimniecības izaugsmi. Ikviens uzņēmējs var iegūt būtisku valsts atbalstu savas darbības pilnveidošanai neatkarīgi no pārstāvētās nozares. 

__________________________

Informācijas sagatavotājs:

Aleksis Jarockis

Finanšu ministrija

Komunikācijas departamenta direktors

Tālr.:67083850

E-pasts: Aleksis.Jarockis@fm.gov.lv 

  • Publicēts:
    02.10.2015