Ģeoportālā publiski pieejama vēsturisko augšņu karšu digitālā datubāze

Ģeoportālā publiski pieejama vēsturisko augšņu karšu digitālā datubāze

Zemkopības ministrija Valsts vienotāja ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) publicējusi pētījuma “Ilgtspējīga zemes resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot digitālu augšņu datubāzi” rezultātā iegūtos datus – “Vēsturisko augšņu karšu digitālā datubāze”.

 

Informācija pieejama bez maksas un atrodama Ģeoportāla tīmekļa vietnē.

 

Zinātniskais pētījums tika īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” ietvaros. Projekta izpildes laikā no 2014. gada septembra līdz 2016. gada martam digitalizētas un mūsdienu formātā transformētas Latvijā pieejamās vēsturiskās augšņu kartes, kas kartētas laika periodā no 1960. līdz 1991. gadam vairākās kārtās dažādos laika posmos, izmantojot dažādas augšņu klasifikācijas mērogā 1:10000, kā arī kartes pavadošā teksta informācija. Datubāzi veido Valsts zemes dienesta Centrālajā arhīvā un Latvijas Valsts arhīvā esošās vēsturiskās augšņu kartes. Projekta īstenotāji bija Latvijas Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Šī telpisko datu kopa ir izveidota, lai ikviens interesents savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt vēsturisko augšņu datubāzes telpisko informāciju.  Pakalpojums nodrošina iespēju strādāt ne tikai ar lietotāja rīcībā esošajiem datiem, bet vienlaikus, izmantojot augšņu digitālajā datubāzē esošos datus, savietot karšu slāņus tiešsaistē, kā arī saglabāt datus uz darbstacijas lietošanai savām vajadzībām. Datu lejupielādes formāts: *shp un *gdb datnes.

 

Telpisko datu kopa “Digitāla augšņu datubāze” sastāv no trīs slāņiem:

 

1.    digitālā augšņu datu bāze (ietver informāciju par kartēšanas gadu, augsnes granulometriskā sastāva grupu, augsnes apakštipu);
2.    augsnes dziļrakumu datu bāze (ietver informāciju par dziļrakuma numuru, gadu, integrēto augsnes granulometrisko sastāvu, virskārtas augsnes granulometrisko sastāvu, apakškārtas augsnes granulometrisko sastāvu, brīvo kalcija karbonātu sastopamības dziļumu);
3.    zemes kvalitatīvās vērtības (ietver informāciju par zemes kvalitatīvo vērtību ballēs).

_________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv.

  • Publicēts:
    28.02.2017